תנאי שימוש

מחיר לכרטיס 1
250 ש"ח לשנה +מעמ לשנה
כולל האפליקציה המתקדמת שלנו לשליחת כרטיס הביקור בסיום שיחה בלחיצת כפתור ללא תוספת תשלום
מחיר ל5 כרטיסים
150 שח לשנה
כולל האפליקציה המתקדמת שלנו לשליחת כרטיס הביקור בסיום שיחה בלחיצת כפתור ללא תוספת תשלום
מבוא
 • אתר האינטרנט new-digital.co.il (להלן: "האתר") הינה מערכת לבניית כרטיסי ביקור דיגיטלים (להלן: "השירות"), בתשלום מתחדש.
 • הצדדים להסכם זה הינם Bestlinks (להלן: “הספק"), קומבה 10 חדרה, לבינך ('המשתמש') ובין כלל המשתמשים באתר new-digital.co.il על שלל השירותים הניתנים בו ('השירות', 'המשתמשים'). תנאי שימוש אלו חלים ויחולו על כל שימוש באתר.
 • באמצעות שימוש בשירות, אתה מקבל את התנאים הללו. אם אינך מסכים לתנאים אלה, אל תשתמש בשירות.
 • התשלום עבור כרטיס ביקור לשנה אחת כל שנה מתחדש התשלום לביטול החיוב הבא יש לשלוח מייל [email protected]   עם בקשה לביטול החיוב הבא
תנאי שימוש
 • למשתמש רשות להשתמש בשירותי האתר בכפוף לאמור בהסכם זה.
 • המשתמש מצהיר כי הוא מעל גיל 18 ובעל כשרות משפטית להתקשר עם בעלי האתר בהסכם זה.
 • על הלקוח חלה האחריות הבלעדית על כל תוכן שיתפרסם בכרטיס ביקור הדיגיטלי שלו.
 • בשום מקרה, Bestlinks לא תהייה אחראית לכל נזק עקיף או תוצאתי מכל סוג שהוא (לרבות אך מבלי לגרוע, נזקים תוצאתיים, מיוחדים או מקריים, אובדן רווחים עסקיים, הפרעה לעסקי הלקוח, אובדן מידע עסקי או כל נזק כספי אחר) כתוצאה משימוש או חוסר יכולת להשתמש בתוכנת האתר, וזאת אף אם קיבלה התראה מפני אפשרות לנזקים אלה. בכל מקרה, Bestlinks לא תהייה אחראית באחריות החורגת מהסכום ששולם על-ידי הלקוח בהתאם להסכם זה.
 • המשתמש מאשר הרשמה לרשימת תפוצה וקבלת מידע פרסומי מהספק, למען הסר ספק, ניתן בכל עת לצאת מן רשימת התפוצה דרך הקישור בתחתית התפוצה.
 • המשתמש מאשר כי כרטיס הביקור הדיגיטלי מפורסם על רשת האינטרנט וכי הוא נגיש לכל דורש (ציבורי).
 • המשתמש מאשר לספק רשות להשתמש בכרטיס הביקור הדיגיטלי לצורכי פרסום.
הרשמה
 • במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי: שם, כתובת, דרכי ההתקשרות, דואר האלקטרוני ו/או פרטי כרטיס האשראי שברשותך. הנתונים שתמסור בעת ההרשמה יישמרו במאגר המידע של המערכת. אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע אולם בלעדיו לא תוכל להשתמש בשירותים הניתנים. הנך מתבקש לנהוג בקפידה במסירת הפרטים ולמסור פרטים נכונים בלבד. בעת הרישום תקבל מהמערכת סיסמה. הסיסמה תשמש אותך בכל שימוש בשירותי המערכת ולצורך הזדהות. שמור על הסיסמה בסודיות כדי למנוע מאחרים שימוש לרעה בהם. הקפד להחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה ככל האפשר, ובכל מקרה אחת לשלושה חודשים לפחות.
 • הלקוח מאשר לBestlinks לשלוח ל-GOOGLE את הכרטיס ביקור לסריקה.
גיבויים
 • הספק לא יהיה אחראי על גיבוי התוכן בכרטיס ביקור הדיגיטלי של הלקוח ובאחריות הלקוח ליצור עותק מכל דבר שהוא מעלה למערכת. הספק יעשה את המקסימום לשמור על המידע והחומר המצוי בכרטיס ביקור הדיגיטלי של הלקוח כולל גיבויו אך אין הוא יכול להיות אחראי עליו
סימני מסחר
 • סימני המסחר המופיעים בכרטיס ביקור הדיגיטלי הנם בחזקת בעליהם, לפי העניין.
שימוש לרעה
 • הספק רשאי לסגור כרטיס ביקור דיגיטלי באם עבר על אחד הכללים הנמצאים בתוכן "תנאי השימוש" כולו, ולשם הבהרה הובאו ורוכזו בסעיפים הבאים:
 • תוכן למבוגרים בלבד.
 • תוכן מוגן בזכויות יוצרים: מוסיקה, סרטים או משחקים שאינך מחזיקים בזכויות
 • ספאם / קידום אתרים: כרטיס ביקור דיגיטלי שמטרתו היחידה הוא להשיג את דירוג גוגל, פייסבוק , וכו' .
 • פישינג (התחזות): לגרום למשתמשים לספק את שם המשתמש והסיסמה שלהם.
 • הונאות: להתעשר מהר, פירמידה / שיווק רשתי, או תוכניות מפוקפקות אחרות.
 • רשימה זו היא התייחסות מהירה, והוא לא אמור להיות מלאה. לקבלת מידע ספציפי יותר, עיין בתנאים שלהלן.
קרדיט
 • כרטיס ביקור דיגיטלי שנבנה בעזרת המערכת כולל קישור קרדיט לאתר ההרשמה של השירות. לBestlinks שיקול הדעת לשינוי מיקום הקישור מעת לעת לפי עיצובי הכרטיס ביקור הדיגיטלי או להסירו לפי רצונו.
גרפיקה
 • דמי השירות אינם כוללים שירותים גרפיים ו/או עיצוב מצד הספק.
 • תשלום עבור עיצוב הכרטיס ביקור דיגיטלי ע"י הספק יבוצע בנפרד.
 • למען הסר ספק, ניתן באמצעות המערכת לעצב את הכרטיס ביקור ללא עזרת הספק.
תשלומים
 • הלקוח מתחייב לספק תשלום מתאים עבור השירותים שיתקבלו מהספק, מראש ולפני קבלתם. הלקוח מסכים כי עד אשר יודיע לספק, אם בכלל, כי ברצונו לבטל חלק מן השירותים או את כולם, הוא יחוייב בתשלום עבורם על בסיס קבוע
 • על אחריותך לוודא כי אמצעי התשלום שלך מעודכנים, וכי כל החשבוניות משולמות במועדן.
 • למרות שלספק הזכות לבצע שינויים במחירים עבור כל שירותי הספק בכל עת, הרי שהמחירים מובטחים לתקופה ששולמה מראש
 • מקרה בו מספר כרטיס האשראי או תוקפו יגררו דחיית ביצוע סליקה על ידי חברות האשראי, הספק עשוי להשעות באופן מידיי את השירותים אותם הוא מספק ללקוח, עד לבירור נושא התשלום במלואו ולחיוב מלא בפועל
 • הלקוח מחויב לביצוע תשלום שוטף ומלא בכל התקופה בה חשבונו פעיל מיום פתיחת החשבון. כל שינוי בפרטי כרטיס אשראי, חייבים להיות מדווחים מיידית לספק על מנת להמשיך ולקבל שירותים באופן שוטף וללא הפסקות שירות.
 • חשבוניות מס יישלחו ללקוחות באמצעות דואר אלקטרוני בהתאם לחיובים שיבוצעו, מספר ימים לאחר ביצוע החיוב ובהתאם לפרטי הנמען שנמסרו על ידי הלקוח
 • תשלום באמצעות הפקדה/העברה בנקאית או המחאות בנקאיות, ייחשבו לתשלום בפועל, אך ורק לאחר פירעונם המלא ואישור הבנק.
 • ללקוחות מישראל כל התשלומים הינם במטבע ישראלי – ₪
 • לא יתבצע החזר כספי יחסי בגין שירותים המשולמים בתשלום ארוך טווח מראש
מדיניות פרטיות "המידע" והשימוש בו
 • המידע האישי שמסרתם לחברה (למעט פרטי כרטיס אשראי שפורט לעיל), יישמר במאגר מידע מאובטח של החברה והגישה אליו תהיה מוגבלת ומאובטחת בצופן PCL.
 • המידע האישי שBestlinks שומרת: שם פרטי, שם משפחה, טלפון, דואר אלקטרוני, מקצוע.
  פרטי כרטיס אשראי: טוקן מאובטח שנוצר על ידי חברת הסליקה, תוקף הכרטיס ומספר CVV.
  בנוסף Bestlinks שומרת את המידע שהלקוח יוצר בעצמו בכרטיס ביקור.
 • המידע שמופיע בכרטיס ביקור נשלח לחברות צד ג': GOOGLE לצורך סריקת הכרטיס וחשיפתו לציבור ושירותי API שהלקוח בוחר להשתמש בהם.
 • Bestlinks רשאית לעשות שימוש ב'מידע האישי' שלכם לצרכים פנימיים של האתר, לרבות אך לא רק, מידע סטטיסטי לשיפורו.
Cookies
החברה משתמשת בטכנולוגיית Cookies ובטכנולוגיות דומות המאחסנות מידע מסוים במכשיר הנייד או במחשב של המשתמשים זאת לצורך שיפור שירותי החברה למשתמשים, איסוף נתונים סטטיסטיים על השימוש באתר, אימות נתונים, התאמת האתר להעדפות המשתמשים לצרכי אבטחת מידע ועוד.
זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או להסירו.

מדיניות ביטולים
 • ביטולים יכולים להתבצע בכל זמן נתון באמצעות שליחת מייל למנהל האתר: [email protected], עם הכותרת "נא לבטל את החשבון שלי" ולציין את פרטי כרטיס הביקור.
 • לא ניתן לקבל החזר כספי לאחר חידוש הכרטיס.
 • Bestlinks מחוייבת לפעול כפוף לכל דין ובכפוף לחוק שירותי וביטולי עסקה , לרבות חוק הגנת הצרכן וחוק שירותי תשלום.
חיוב בכרטיס אשראי
 • הלקוח נותן לחברת Bestlinks הרשאה קבועה לחייב את חשבון הכרטיס הנ"ל, באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסרתי לעיל, בסכומים שאחוב לכם מעת לעת בקשר לשירותים שיינתנו על-ידכם, כפי שאלו ישתקפו ברישומיכם, החיוב כאמור יבוצע על-ידכם על-ידי הודעות לחברת האשראי.
 • הלקוח רשאי לבטל את הרשאות, על ידי הודעה בכתב אליכם בכפוף לתנאים שלהלן:
  • ככל שאהיה ברשותי כרטיס ביקור דיגיטלי בחברת Bestlinks בעת ביטול ההרשאה, או ככל שיעמדו לחובתי עוד תשלומים
  • שעלי לשלם, הנני מתחייב לספק לכם אמצעי תשלום חלופי מתאים.
  • הביטול ייכנס לתוקף לאחר ארבעה ימי עבודה מעת קבלת ההודעה על-ידכם, ולא יחול על כל סוגי חיובי החשבון או התחייבויות שקדמו לכניסת הביטול לתוקף.
  • אם לא אספק אמצעי תשלום אחר להנחת דעתכם, מתן ההודעה ייחשב כבקשה בכתב לסיום ההסכם בתוך ארבעה ימי עבודה, על-פי תנאי ההסכם (אך אם עומדים לחובתי תשלומים שטרם הגיע מועד פרעונם עבור ציוד או שירותים, ולא סיפקתי אמצעי תשלום אחר, ידוע לי כי Bestlinks תהא רשאית לפעול בכל האמצעים העומדים לרשותה לשם גביית התשלומים המגיעים לה).
זכות יוצרים והרשאות שימוש
 • מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב המערכת ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בה – הינן של הספק בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבל הסכמתו של הספק בכתב ומראש. סימני המסחר באתר ובכרטיס ביקור דיגיטלי הינם קניינם של הספק בלבד – או במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם, בכתב ומראש
 • לא ניתן להעביר ו/או להעתיק כלי/ קוד/ תוכנה/ תמונה וכו' ממערכת הספק ללא הסכמה שלו בכתב או כחלק ממוצר שמציע הספק
 • לא ניתן לבנות כרטיס ביקור דיגיטלי במערכת ולאחסן אותו בשרת אחר ברשת או מחוץ לה
הפסקת פעילות הכרטיס ביקור דיגיטלי במערכת
 • לקוח שיהיה מעוניין להפסיק להשתמש בשירותינו קודם סיום תקופת ההתקשרות יוכל לעשות זאת בהתראה של 30 יום מראש, אך לא יהיה כל החזר כספי מצד הספק.
 • במידה והלקוח הפסיק טרם מועד התשלום הקרוב, יחוייב בתשלום הקרוב.
שיפוי
 • הלקוח מסכים להגן, לשפות ולמנוע, למצוא את Bestlinks חפה מכל אשמה, ולהימנע מכל סוג של דרישות, התחייבויות, הפסדים, עלויות ותביעות, לרבות שכר טרחת עורך דין סביר, כנגד Bestlinks, סוכניה, לקוחותיה, מפקחיה ועובדיה, שעלולים להתעורר או לנבוע מכל שירות שסופק או בוצע או שהוסכם לבצעו, או כל מוצר שנמכר על ידי הלקוח, שלוחיו, עובדיו או מוטביו. הלקוח מסכים להגן, לשפות ולמצוא את Bestlinks חפה מנזק, כנגד נזקים הנובעים מ:
  • פגיעה באדם או רכוש שנגרמו על ידי כל אחד מן המוצרים הנמכרים או מופצים בצורה אחרת הקשורה ל-Bestlinks
  • כל חומר המסופק על ידי הלקוח, המפר או המפר לכאורה את זכויותיו הקנייניות של צד שלישי
  • זכויות יוצרים
  • כל מוצר פגום שנמכר ללקוחות משרת Bestlinks
שינויים בתנאי השימוש
הספק רשאי לשנות את תנאי שימוש אלה מעת לעת מבלי למסור על כך הודעה מראש. הספק יפרסם את התנאים החדשים ותחילת תוקפם יהיה תאריך פרסומם.
כללי
 • אי קיום של סעיף ממסמך זה ייחשב עילה להשבתה מיידית של המערכת של הלקוח וללא כל התראה מוקדמת
 • הספק יהיה רשאי למחוק את המערכת של אלה שעוברים על תנאי שימוש אלה כולם או מקצתם
 • על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל
 • בכפוף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל עניין ומכל סיבה שהיא, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבית-המשפט המוסמך במחוז תל אביב בישראל.
ניווט מהיר בחזרה:
New digital
New digital

כרטיס ביקור דיגיטלי מעולם לא היה קל יותר!
מערכת New digital מאפשרת לבעלי עסקים ליצור כרטיס ביקור מקצועי בקליק! פשוט בחרו מתוך התבניות הקיימות, הכניסו את המידע הרלוונטי על העסק שלכם כולל מספר טלפון, כתובת, אתר אינטרנט, דף פייסבוק ועוד, שתפו את הכרטיס עם לקוחות פוטנציאלים ומתעניינים ושפרו את החשיפה שלכם!

עיצוב כרטיס ביקור על ידי מעצבת גרפית מומחית!

רוצים שהמעצבת המומחית שלנו תעצב לכם כרטיס מותאם אישית, עם עמוד וקישור משלכם? השאירו פרטים ונחזור אליכם >>